menu

Diagnoza potencjału i potrzeb kulturalnych miasta Szczytno

2017-05-17 13:57:24 (ost. akt: 2019-06-06 12:59:39)

Oddajemy w Państwa ręce wyniki badań przeprowadzonych w I etapie projektu LABORATORIUM KULTURY.

Diagnoza potencjału i potrzeb kulturalnych Miasta Szczytno powstała w ramach pierwszego etapu projektu Laboratorium Kultury, realizowanego w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

DIAGNOZA.PDF

I. Etap przygotowawczy – luty – marzec 2017 r.
II. Etap diagnostyczny – marzec – maj 2017 r
III. Etap analizy danych – kwiecień – maj 2017r.

Główne cele przeprowadzonych działań to:
- identyfikacja potrzeb kulturalnych i oczekiwań mieszkańców Szczytna względem Miejskiego Domu Kultury,
- zwiększenie zaangażowania mieszkańców Szczytna w proces tworzenia kultury lokalnej,
- zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych powstałych z inicjatyw oddolnych mieszkańców Szczytna,
- dostosowanie oferty kulturalnej MDK Szczytno do potrzeb mieszkańców,
- wzmocnienie zaangażowania MDK Szczytno w życie społeczności lokalnej i lepsze poznanie jej potencjału i kapitału kulturotwórczego,
- zmiana charakteru działalności MDK Szczytno w oparciu o nowatorskie działania animacyjne oraz wzmocnienie jego roli jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.

REKOMENDACJE: (w skrócie)
1. Potrzeba edukacji kulturalnej.
2. Czynny udział mieszkańców w życiu kulturalnym Szczytna.
3. Stworzenie grupy wolontariuszy, którzy będą pomostem między środowiskami tworzącymi kulturę, a młodzieżą.
4. Dialog pomiędzy środowiskami kulturalnymi, a władzami miasta.
5. Stworzenie miejsca umożliwiającego spotkania wokół kultury.
6. Utworzenie Inkubatora Kultury.
7. Organizacja imprez międzypokoleniowych i kultywujących tradycję.
8. Wzmacnianie i podtrzymywanie istniejących już dobrych inicjatyw kulturalnych.
9. Współpraca bez niezdrowej rywalizacji.
  • Pracownia tańca
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby