menu

Deklaracja dostępności

2020-10-26 13:15:33 (ost. akt: 2022-03-31 10:26:32)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie
Miejski Dom Kultury w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mdk.miastoszczytno.pl/
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m.in. z poniższych powodów:
• pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację, których administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter.
W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.
Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.22
Data aktualizacji: 2020.10.02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://mdk.miastoszczytno.pl/ spełnia wymagania w 100 %.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Grzegorz Drężek / administrator strony
e-mail: g.drezek@mdk.szczytno.pl
tel. +48 89 676 09 09
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej
4. sposób kontaktu
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.

Dostępność architektoniczna
Miejski Dom Kultury w Szczytnie ul. Polska 12, 12-100 Szczytno
• Budynek posiada dwie kondygnacje i usytuowany jest w centrum miasta.
• Do budynku prowadzą cztery wejścia. Pierwsze główne od ul. Polskiej, drugie od prawej strony budynku, trzecie z lewej strony budynku oraz czwarte od tyłu budynku (bezpośrednie wejście na salę widowiskową)
• Wejście główne posiada schody z poręczami oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejścia drugie posiada schody bez poręczy i podjazdu dla wózków inwalidzkich; Wejście trzecie posiada schody z poręczami i nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich; Wejście czwarte nie posiada schodów i poręczy, ale jest możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim na salę widowiskową.
• Drzwi wejścia głównego nie są zautomatyzowane.
• Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze.
• W budynku nie ma windy.
• W przypadku potrzeby załatwienia spraw w działach na piętrze, pracownicy MDK wzywają pracownika merytorycznego do obsługi osoby potrzebującej.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
• W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się na parterze, ale dostęp do niej wymaga pokonania 3 stopni schodów (brak windy).
• Z uwagi na nieprzystosowanie w pełni budynku dla osób niepełnosprawnych udostępniamy dla naszych odbiorców możliwość załatwiania spraw telefonicznie oraz pomoc w poruszaniu się po obiekcie.
• Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.
  • Pracownia tańca
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby