menu

Ogłoszenie o naborze ofert - ochrona.

2017-03-02 13:36:09 (ost. akt: 2017-03-02 13:44:07)

Nabór ofert cenowych na wykonanie usługi zabezpieczenia fizycznego osób, mienia i urządzeń znajdujących się na terenie imprez organizowanych przez MDK w Szczytnie na terenie miasta Szczytno i obiekcie MDK od maja do grudnia 2017 r.

Szczytno, 01.03.2017r.

Miejski Dom Kultury w Szczytnie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi zabezpieczenia fizycznego osób, mienia i urządzeń znajdujących się na terenie imprez organizowanych przez MDK w Szczytnie na terenie miasta Szczytno i obiekcie MDK od maja do grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o naborze ofert i projekt umowy oraz formularz oferty do pobrania na stronie BIP MDK. Formularz oferty z odpowiednimi dokumentami i załącznikami należy przesłać na adres Miejskiego Domu Kultury 12-100 Szczytno, ul. Polska 12, lub złożyć osobiście w pok. Nr 13 w godz. od 08.00 do 15.00 do dnia 16.03.2017 r. do godz. 12.00, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta cenowa na zabezpieczenie imprez 16.03.2017 r.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w gabinecie Dyrektora MDK w dniu 16.03.2017 r. o godz. 12.05

Osobą do kontaktów w ww. sprawie z ramienia Miejskiego Domu Kultury jest Pan Andrzej Kurpiewski, tel.(089) 67- 60-903 lub 692-428-903


Z poważaniem
Dyrektor
MDK w Szczytnie
Andrzej Materna
  • Pracownia tańca
  • Pracownia Muzyki Folkowej
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby