menu

Pracownia rzeźby

2015-06-01 15:08:25 (ost. akt: 2023-09-25 10:40:13)

Zapraszamy na zajęcia w pracowni rzeźby MDK Szczytno.

Instruktor - Michał Grzymysławski

Prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Swoje prace prezentuje na autorskich wystawach rzeźby jak również przy okazji naszych szczycieńskich imprez. Coraz częściej podopieczni Pana Grzymysławskiego prezentują swoje ekspozycje na wystawach zbiorowych w wojewódzkich i krajowych. Opracowuje wiele projektów scenograficznych do naszych największych imprez i spektakli teatralnych. Bierze czynny udział przy pracach technicznych niezbędnych do zorganizowania dużych przedsięwzięć plenerowych. W miarę możliwości finansowych organizuje plener rzeźbiarski, współuczestniczy przy realizacji całego kalendarza kulturalnego.

Zajęcia zawieszone.
  • Pracownia tańca
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby