menu

XV Otwarty Turniej Łuczniczy „O Puchar Juranda”

2024-07-04 11:01:05 (ost. akt: 2024-07-04 11:02:45)

XV Otwarty Turniej Łuczniczy „O Puchar Juranda” 20 lipca 2024, park przy ulicy Pasymskiej, Szczytno.

Regulamin XV Otwartego Turnieju Łuczniczego o Puchar Juranda

Postanowienia wstępne

1. Organizatorem XI Otwartego Turnieju Łuczniczego o puchar Juranda jest 34 Chorągiew Komturii i Miasta Szczytna.
2. Turniej odbywa się w parku od ul. Pasymskiej w Szczytnie.
3. Turniej trwa w godzinach od 10.00 do 17.00 w sobotę 20.07.2024.
4. Prowadzącym turniej i sędzią głównym jest Grzegorz Drężek lub osoba przez niego wyznaczona.
5. Założeniem turnieju jest jego historyczny charakter i nawiązanie do bogatej tradycji używania łuku jako narzędzia do walki i polowań, wymiana doświadczeń oraz dobra zabawa w ramach Dni i Nocy Szczytna 2024.

Wyposażenie łucznika

1. Uczestników obowiązuje strój historyczny, w przedziale od VII – XVII wieku - zaleca się strój w przedziale od X-XV wieku. Wymagany jest również historyczny osprzęt łuczniczy (łuki historyczne, ich rekonstrukcje oraz stylizacje), zgodny z posiadanym przez danego uczestnika strojem.
2. Zabronione jest posiadanie przyrządów celowniczych, mechanizmów spustowych innych niż naturalne (tj. siła własnych rąk)
3. Naciąg łuku nie jest ograniczony.
4. Strzały winny być wykonane z surowców naturalnych (promień drewniany; groty z metalu, kamienia, roku, kości, itp.; lotki z piór, papieru, skóry, itp.).
5. Każdy uczestnik powinien posiadać minimum 6 strzał odpowiednio oznakowanych.

Zapisy i eliminacje

1. Turniej ma charakter otwarty, indywidualny.
2. Zapisy do Turnieju Łuczniczego będą trwać do soboty do g 9.30 przy torze łuczniczym u Prowadzącego.
3. Do zapisów należy stawić się osobiście w odpowiednim stroju, wraz z ekwipunkiem.
4. Podczas zapisów należy przedstawić swoje imię i nazwisko oraz stowarzyszenie (jeśli dany uczestnik do takowego przynależy), należy również przedstawić oznakowanie strzał.
5. Każde stowarzyszenie może wystawić dowolną liczbę uczestników.
6. W przypadku dużej liczby uczestników, zostaną przeprowadzone eliminacje, których zasady i czas trwania, zostaną ustalone po zakończeniu zapisów w zależności od liczby uczestników.
7. Odrębną kategorią jest kat. Open, w której nie trzeba posiadać stroju historycznego.

Postanowienia ogólne

1. Każdego uczestnika turnieju obowiązuje regulamin Turnieju Łuczniczego jak i regulamin imprezy głównej tj. Dni i Nocy Szczytna 2024.
2. Do turnieju nie dopuszcza się osób odurzonych alkoholem, narkotykami lub innymi środkami psychotropowymi, a ponadto osób, które swoim niestosownym zachowaniem zakłócają przebieg turnieju.
3. W trakcie Turnieju Łuczniczego, każdy uczestnik ma obowiązek podać komendę „Przerwij ogień” lub "Stop!", jeżeli zauważy sytuację, która mogłaby wprowadzać stan zagrożenia na torze łuczniczym.
4. Każdy strzelający ma obowiązek samodzielnie przerwać strzelanie, jeśli zauważy sytuację, która mogłaby wprowadzać stan zagrożenia na torze łuczniczym.

Postanowienia dotyczące organizacji turnieju

1. Każda konkurencja będzie omawiana tuż przed jej rozpoczęciem.
2. Dozwolone jest oddawanie strzałów tylko kiedy tor łuczniczy jest pusty i bezpieczny, na komendę Prowadzącego.
3. Strzelanie odbywa się do różnego rodzaju celów w zależności od konkurencji.
4. Nie zalicza się trafień strzałą, która nie pozostała w tarczy (wyjątek stanowi tzw ”efekt Robinhood’a”, gdzie zaliczana będzie punktacja strzały będącej w celu).
5. W przypadku wątpliwości co do trafień liczbę punktów za trafienie zalicza się na korzyść łucznika.
6. Wszystkie strzały muszą pozostać w celu do chwili zapisania wyników. Jeżeli jest niepewna sytuacja punktowa, spór rozstrzyga sędzia, a strzały do tego momentu nie mogą być wyciągane z celu.
7. Strzelanie próbne i naciąganie łuku bez strzały i skierowanie go na cel w trakcie turnieju jest zabronione.
  • Pracownia tańca
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby