menu

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

2016-02-09 14:40:56 (ost. akt: 2016-02-09 15:34:57)

Kilka prostych zasad dotyczących segregacji odpadów.

SEGREGOWANIE JEST PROSTE
Wbrew temu co mogłoby się nam wydawać segregowanie odpadów nie jest, ani trudne, ani czasochłonne. Wystarczy wyrobić w sobie nawyk.

PAPIER wyrzucamy do kontenerów lub worków w niebieskim kolorze. Do tych pojemników możemy wrzucać papierowe opakowania, karton, tekturę (także falistą), gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zeszyty i książki, papier do pakowania, worki papierowe i torebki. Możemy wyrzucać również katalogi, ulotki i prospekty.

SZKŁO wyrzucamy do pojemników lub worków w kolorze zielonym. W tych pojemnikach mogą się znaleźć słoiki i butelki po żywności, również po olejach roślinnych. Nie wolno wyrzucać natomiast: doniczek, porcelany, fajansu czy kryształów, szyb okiennych i zbrojonych, luster, żarówek i świetlówek. Do kontenerów nie wrzucamy również opakowań po lekach i kosmetykach, termometrów i strzykawek.

PLASTIK musi trafiać do kontenerów w kolorze żółtym. Wyrzucamy tu: zgniecione i puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET) oraz zgniecione i puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości. Natomiast nie wyrzucamy tu: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, zabawek, opakowań po środkach o silnym działaniu chemicznym oraz opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach.

WARTO PAMIĘTAĆ, że drobny metal, puszki po napojach czy kartony po sokach i mleku należy wrzucać do pojemników na papier.

Elektrośmieci, opakowania po substancjach chemicznych czy odpady budowlane należy wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nowym Gizewie. Natomiast zużyte baterie lub przeterminowane leki można wrzucać do specjalnych pojemników rozstawionych w sklepach, instytucjach i aptekach skąd zostaną przewiezione do PSZOK-u i poddane recyklingowi.

Warto pamiętać, że w ramach opłaty za śmieci, każdy mieszkaniec miasta może oddać śmieci wielkogabarytowe. W każdy piątek firma odbierająca odpady zabierze je spod domu jednorodzinnego lub spod kontenerów na osiedla. Należny tylko powiadomić o takiej sytuacji pracowników Urzędu Miasta pod numerami telefonów: 89 624 72 11 lub 89 624 72 33.


  • Pracownia tańca
  • Pracownia Muzyki Folkowej
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby