menu

07.01.2022r. MDK zamknięty.

2022-01-05 14:11:18 (ost. akt: 2022-01-05 14:12:35)

KOMUNIKAT w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy w roku 2022.

KOMUNIKAT

w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy w roku 2022.
Na podstawie art. 14 i art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tekst jedn. Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.) i art.1 pkt1 lit b ustawy z 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28) oraz art.66 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. nr 78,poz.483)
Ustalam 07 stycznia 2022 roku , tj. piątek dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 01 stycznia 2022r.

W związku z tym Miejski Dom Kultury będzie nieczynny w dniu 7 stycznia 2022r.


Dyrektor
MDK w Szczytnie

Andrzej Materna
  • Pracownia tańca
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby