menu

Wyniki "Konkursu na kartkę lub palemkę wielkanocną”

2021-04-07 12:29:55 (ost. akt: 2021-04-07 13:23:55)

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami "Konkursu na kartkę lub palemkę wielkanocną”

P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w ramach konkursu "Konkursu na kartkę lub palemkę wielkanocną” zorganizowanego przez Miejski Dom Kultury w Szczytnie, z siedzibą przy ul. Polskiej 12, 12-100 Szczytno

Do konkursu zgłosiło się 7 uczestników. Liczba zgłoszeń w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Kategoria: Kartka Świąteczna SP 1-4 - 1 zgłoszenie
Kategoria: Kartka Świąteczna SP 5-8 – 1 zgłoszenie
Kategoria: Palemka wielkanocna SP 1-4 – 4 zgłoszenia
Kategoria: Palemka wielkanocna SP 5-8 1 zgłoszenie

Komisja uznaje "Konkurs na kartkę lub palemkę wielkanocną” za rozstrzygnięty.

Po odbiór nagród zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury od 08.04.2021 r. (czwartek) w godz. 9:00 - 15:30


Komisja w składzie:
Przewodniczący:
Katarzyna Wolicka Kozak
Członkowie:
Michał Grzymysławski
Adam Cudak


...przyznała następujące, nagrodzone miejsca:

Kartka Świąteczna SP 1-4
1 miejsce: Alan Kaczmarczyk


Kartka Świąteczna SP 5-8

1 miejsce: Adam Betlejewski


Palemka wielkanocna SP 1-4
1 miejsce: Maja Szumowska2 miejsce: Anna Kacprzak


3 miejsce: Tomasz Kacprzak


3 miejsce: Paweł Gut


Palemka wielkanocna SP 5-8

1 miejsce: Krzysztof Bałdyga


  • Pracownia tańca
  • Pracownia Muzyki Folkowej
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby