menu

Wystawa prac Pracowni Plastycznej Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

2020-06-12 15:14:59 (ost. akt: 2020-06-12 15:16:28)

Od 8 czerwca do 25 czerwca 2020 roku serdecznie zapraszamy do zwiedzenia wystawy prac Pracowni Plastycznej Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie, działającej pod opieką artystyczną Katarzyny Wolickiej-Kozak.

Niestety siła wyższa sprawiła, że nie możemy spotkać się na uroczystym otwarciu, wernisażu wystawy, niemniej z przyjemnością udostępniamy ją Państwu do zwiedzania „na żywo”.
Na wystawie prezentowane są wybrane prace plastyczne (płaskie i przestrzenne) prezentujące twórczy dorobek uczestników zajęć Pracowni Plastycznej MDK z grup dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych.
Ekspozycja prac będzie dostępna dla zwiedzających:
- poniedziałek – w godz. od 15:00 do 18:00
- od wtorku do piątku– w godz. od 10:00 do 14:00
Wejście na wystawę do Miejskiego Domu Kultury będzie dostępne z boku budynku, od strony amfiteatru.
Podczas zwiedzania wystawy będą obowiązywały następujące wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:
- obowiązkowe posiadanie maseczki lub przyłbicy
- zachowanie dystansu społecznego podczas zwiedzania 1,5 m - 2 m
- dezynfekcja rąk przy wejściu do Miejskiego Domu Kultury (zapewnia organizator)
- monitorowanie ilości osób przebywających na wystawie (maksymalnie 10 osób)
- w celu bezpieczeństwa, zbieranie danych osobowych i kontaktowych:
a. dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu
b. zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
c. dane po ich pozyskaniu będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
- zwiedzanie wystawy jest jednoznaczne ze świadomością istniejącego zagrożenia zakażeniem (zwiedzający nie będzie rościła/rościł żadnych pretensji do organizatora za zarażenie się i ewentualne powikłania wynikające z choroby)
- zwiedzanie wystawy jest jednoznaczne z akceptacją ww. wytycznych.
Zapraszamy!
  • Pracownia tańca
  • Pracownia Muzyki Folkowej
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby