menu

Konkurs „Szanta, szantka, szanteczka”

2020-05-15 12:03:15 (ost. akt: 2020-05-15 12:31:06)

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie, który polega na nagraniu filmu z wykonaniem przez uczestnika Konkursu dowolnej piosenki o tematyce żeglarskiej lub turystycznej.

Celem Konkursu jest rozbudzanie twórczości muzycznej uczestników, kształtowanie zainteresowań muzycznych i zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Należy zgłosić 1 film pokazujący uczestnika Konkursu wykonującego 1 piosenkę o tematyce żeglarskiej lub turystycznej
Termin dostarczenia materiałów upływa w dniu 5 czerwca 2020 r., o godzinie 12:00,

Film z nagraniem wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia (skan lub zdjęcie), należy przesłać na adres e-mail Organizatora: sekretariat@mdk.szczytno.pl z dopiskiem w tytule: "Konkurs „Szanta, szantka, szanteczka”- decyduje data wpływu wiadomości e-mail do Organizatora

Podział na kryteria wiekowe:
Kategoria I - uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych
Kategoria II - uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych
Kategoria III - uczniowie szkół ponadpodstawowych/ technika, licea i inne/.

Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora,
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2020 r. na stronie internetowej www.mdk.miastoszczytno.pl oraz profilu FB www.facebook.com/MDKSzczytno poprzez opublikowanie imion oraz nazwisk zwycięzców. Organizator nie powiadamia uczestników indywidualnie o wynikach Konkursu,

- Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii.
- Jury ma prawo nie wyłonić zwycięzców,
- Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia,
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu,
- decyzje podjęte przez Jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie,

Więcej szczegółów w regulaminie.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

PLIK DO POBRANIA


KARTA ZGŁOSZENIOWA
REGULAMIN KONKURSU
  • Pracownia tańca
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby