menu

Konkurs "Pokaż swoją twarz! ...w masce."

2020-05-12 11:51:12 (ost. akt: 2020-05-12 12:19:16)

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie, który polega na pomysłowym wykonaniu maski z wykorzystaniem dowolnych materiałów, surowców oraz technik plastycznych i wykonaniu fotografii uczestnika Konkursu w ww. masce.

Celem Konkursu jest rozbudzanie twórczości i kreatywności uczestników, kształtowanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi oraz zachęcenie ich do twórczej inicjatywy.

Na Konkurs należy zgłosić 1 fotografię pokazującą uczestnika Konkursu w wykonanej własnoręcznie masce.

Termin dostarczenia materiałów upływa w dniu 27 maja 2020 r., o godzinie 12:00,

Fotografię z uczestnikiem w masce wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia (skan), należy przesłać na adres e-mail Organizatora: sekretariat@mdk.szczytno.pl z dopiskiem w tytule: Konkurs „Pokaż swoją twarz! ...w masce”
Decyduje data wpływu wiadomości e-mail do Organizatora.
Uczestnik może zabezpieczyć skan Karty Zgłoszenia hasłem, przekazując Organizatorowi hasło w odrębnej wiadomości e-mail.

Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora,
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 1 czerwca 2020 r. na stronie internetowej www.mdk.miastoszczytno.pl oraz profilu FB www.facebook.com/MDKSzczytno poprzez opublikowanie imion oraz nazwisk zwycięzców. Organizator nie powiadamia uczestników indywidualnie o wynikach Konkursu,

- Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.
- Jury ma prawo nie wyłonić zwycięzców,
- Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia,
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu,
- decyzje podjęte przez Jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie,

Więcej szczegółów w regulaminie.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

PLIK DO POBRANIA


KARTA ZGŁOSZENIOWA
REGULAMIN KONKURSU
  • Pracownia tańca
  • Pracownia Muzyki Folkowej
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby