menu

XXXVI Kaziuki Wilniuki "Ukochana ziemio ma..."

2020-02-13 09:16:31 (ost. akt: 2020-02-13 09:30:06)

Zapraszamy na XXXVI Kaziuki Wilniuki "Ukochana ziemio ma...", które odbędą się w sobotę, 29 lutego o godz. 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie.

Bilety do nabycia w dniach 17-18.02.2020 r. w godz. 11:00 - 15:00 na dolnym hallu Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie w cenie 25 zł.

Wystąpią:
•Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca „WILIA” pod kierunkiem Renaty Brasel
•Zespól Folkowy „FOLK VIBES” pod kierunkiem Renaty Łabul
•Zespół Tańca Ludowego „PERŁA WARMII” w obrazku obrzędowym „Zapusty na Wileńszczyźnie”

Prowadzenie:
Anna Adamowicz – Ciotka Franukowa
Dominik Kuziniewicz – Wincuk Bałbatunszczyk z Pustaszyszek

Koncertom towarzyszy Jarmark Wileński z rękodziełem, regionalnymi potrawami i wydawnictwami Wileńskimi.


Skład ekipy artystycznej

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” jest najstarszym zespołem polskim na Litwie. Rok 2020 jest dla zespołu szczególny, bowiem jest to rok jubileuszowy – mija 65 lat od jego założenia.

Będąc wizytówką polskiego życia kulturalnego Polaków na Litwie, jest zespołem znanym na całym świecie. Jego występy cieszą się niezmiernym powodzeniem wśród widzów wszystkich krajów, gdzie występował. Repertuar jego stanowią pieśni ludowe oraz tańce narodowe wszystkich niemal regionów Polski oraz Ziemi Wileńskiej.

Repertuar tegorocznych Kaziuków – Wilniuków, które od 30 lat odbywają się razem z artystami polskich zespołów artystycznych Wileńszczyzny stanowi:

Obrazek poświęcony 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki ( Polonez z Opera Halka, Mazur z Opery Straszny Dwór, oraz pieśni, jak Prząsniczki, Kum do Kumy, i in. Zostaną też wykonane utwory nawiązujące do folkloru Ziemi Wileńskiej.

Kierownik zespołu Renata Brasel
Kierownik grupy tanecznej i choreograf Marzena Suchocka

Zespół Folk Vibes powstał w 2014 roku z potrzeby zachowania tradycji folkloru ojczystego oraz z nadzieją kultywowania kultury ludowej wśród młodzieży. Folk Vibes poszukuje nowych form przekazu artystycznego, poprzez autentyczną manierę aranżują pieśni ludowe z Polski, Litwy oraz Wileńszczyzny powracające do korzeni zarówno słowiańskich, jak też bałtyckich starodawne pieśni weselne, wojenne, obrzędowe, regionalne pieśni w elektronicznej aranżacji.

Folk Vibes bierze udział w projektach, konkursach i festiwalach, często o zasięgu międzynarodowym. Laureaci w Republikańskim konkursie folklorystycznym „Spadkobiercy tradycji” (Wilno, 2017, 2018, 2019 r.), Laureaci Republikańskiego konkursu kolęd i pastorałek w Wilnie (Dom Kultury Polskiej, 2018 r.), II miejsce w Międzynarodowym konkursie kolęd i pastorałek w Będzinie, Polska (Kategoria Zespoły wokalno-instrumentalne, II miejsce, Nagroda Noel Joy Fundation USA, 2018 r.), Wyróżnienie w III konkursie piosenki „Do słów A. Osieckiej” (Wilno, 2018 r.), trzykrotne laureaci w Międzynarodowym konkursie folklorystycznym „Pokrovskie kołokoła” (Wilno, 2017-2019 r.). Folk Vibes w 2018-2019 roku nagrał płytę „Ruta“, teledyski „Ridikelis“, „Ruta“, „Góry Syjońskie“, aktywnie koncertuje w Litwie, w Polsce i Łotwie.

Ludowe śpiewania uzupełniają instrumentaliści, absolwenci Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru: Aušrinė Ulinskaitė – litewski ludowy instrument Kanklės, Valerijus Kračius – akordeon. A również na Litwie dobrze znany kompozytor, twórca i wykonawca muzyki elektronicznej, autor aranżacji piosenek Zespołu Folk Vibes – Ignas Juzokas.

Zespól Tańca Ludowego „Perła Warmii”. W tegorocznych Kaziukach Wilnikach - "dziecko Kaziukowe" czyli ZTL „Perła Warmii” zaprezentuje krótki obrazek „Zapusty na Wileńszczyźnie”. Obrazek taneczny został opracowany na warsztatach tanecznych i gwary wileńskiej. Warsztaty gwary wileńskiej poprowadziła Anna Adamowicz. W obrazku tym usłyszymy tradycyjne melodie grane na cymbałach Wileńskich oraz charakterystyczne tańce Wileńszczyzny.


Skład ekipy twórców ludowych.


W składzie ekipy twórców ludowych są autentyczni mistrzowie ludowi, uznani na Litwie jako wybitni twórcy.

Agata Granicka i jej matka Danuta Wiszniewska od lat prowadzą szkołę mistrzostwa plecenia palm wileńskich, znanych na świecie wyrobów, związanych ze świętowaniem Kaziuka oraz Niedzieli Palmowej. Ich palmy są znane na świecie, były eksponowane na Światowej Wystawie Expo, gdzie cieszyły się ogromnym powodzeniem. Agata Granicka jest wykładowczynią etnografii w Kolegium Rolnictwa i Biznesu w Wojdatach.

Leokadia Szałkowska jest tytułowaną Mistrzynią Ludową Litwy, jej palmy prezentują inny styl tego unikatowego wyrobu ludowego, w którym przeważają „Wałeczki”, czyli „ruszczycówki”, od nazwiska ich odkrywcy i rozreklamowania na świecie Ferdynarda Ruszczyca . Jest zawodowym restauratorem dzieł sztuki. Leon Szałkowski jest znanym w Wilnie fotografikiem, prezentującym na kiermaszu kaziukowym fotografie starego Wilna i okolic podwileńskich.

Mistrz wyrobów z drewna Michał Jankowski
jest artystą ludowym rzeźbiarstwa z drewna, jego prace są również eksponowane na wystawach międzynarodowych, po czym częstokroć otrzymuje zamówienie na precyzyjne wyroby z różnych krajów.

Danuta Lipska, malarka, wykładowczyni w szkole rysunków, znana jako malarka obrazów – widoków różnych zakątków Ziemi Wileńskiej. Jest prezesem Towarzystwa Plastyków Polskich na Litwie „Elipsa”, działające w Wilnie od 25 lat.

Dziennikarze


Jadwiga Podmostko, dziennikarka „Kuriera Wileńskiego” oraz wydawca i redaktor naczelna popularnego na Wileńszczyźnie i w Polsce „Kalendarza Rodziny Wileńskiej”. Zdobywca tytułu Laureata Konkursu Dziennikarskiego „Orle pióro roku 2017”

Renata Dunajewska, dziennikarka radiowa w Litewskim Radiu i Telewizji, redakcji polskiej

Krystyna Adamowic
z, kierownik ekipy artystów wileńskich na Ziemi Warmińsko – Mazurskiej , dziennikarka, dwukrotna zdobywczyni Grand Prix Konkursu Dziennikarskiego dla mediów polskich na Litwie „Orle Pióro” w latach 2006 i 2017. Na Warmii i Mazurach jest znana jako autorka artykułów o wilnianach, mieszkających dziś na Warmii i Mazurach, drukowanych w ciągu trzech lat w „Gazecie Olsztyńskiej”. Jest autorem ostatnio wydanych książek : „Zawsze wierni Piątce” na 70 lecie pierwszej, legendarnej szkoły polskiej nr 5, „Strumieni Rodzica” – na 60 lecie najstarszego polskiego zespołu polskiego „Wilia”, „Wartości moich czasów” – kronika działalności Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki oraz na 20 - lecie Festiwalu Kresowego, wydane w Polsce, w Mrągowie.

Od 30 lat współorganizator Kaziuków- Wilniuków na Ziemi Warmii i Mazur, jest Honorowym Obywatelem Lidzbarka Warmińskiego.

Romuald Mieczkowski,– Redaktor naczelny magazynu „Znad Wilii”, dziennikarz, twórca Polskiej Galerii „Znad Wilii”, poeta, działacz społeczności polskiej na Litwie. Od 1980 był kierownikiem działu polskiego w Radiu Litewskim, założycielem cotygodniowego magazynu polskiego „Panorama Tygodnia” (później „Rozmowy Wileńskie”) w Telewizji Litewskiej. Był również współzałożycielem Radia „Znad Wilii”. W 1995 założył w Wilnie Polską Galerię Artystyczną „Znad Wilii”, był koordynatorem i kuratorem ponad 300 wystaw na Litwie, w Polsce i innych krajach. Obecnie zajmuje się działalnością wystawienniczo-kulturalną w Warszawie. Jest kuratorem wystaw w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. Od 1994 organizuje w Wilnie coroczne Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Maj nad Wilią”, współorganizuje w Warszawie Festiwal Filmów Emigracyjnych „Emigra”. Jako dziennikarz i publicysta współpracował m.in. z Telewizją Polską, Polskim Radiem, BBC i „Nowym Dziennikiem”.

Gawędziarze ludowi – Anna Adamowicz – Ciotka Franukowa i Dominik Kuziniewicz – Wincuk Bałbatunszczyk z Pustaszyszek wprowadzają zapomnianą gwarę ludową charakterystyczną tylko dla regionu Wileńszczyzny. Ich gawędy przywołują zapomniane już zwyczaje i zachowania ludzi charakteryzujące dawną Wileńszczyznę

Na jarmarku Kaziukowym,który towarzyszy festiwalowi prezentowane są wyroby rękodzielnicze artystów
z Wileńszczyzny . Można zobaczyć palmy wielkanocne wykonane przez twórczynie ludowe uznane w wielu krajach takich jak: Japonia, Holandia, Stany Zjednoczone, Kanada…, pisanki, wypieki i wyroby garmażeryjne (kołduny, serca kaziukowe, obwarzanki smorgońskie…) charakterystyczne dla tego regionu Polski.
  • Pracownia tańca
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby