menu

10. powiatowy konkurs języka niemieckiego

2016-03-15 13:05:07 (ost. akt: 2016-03-15 13:10:44)

5 marca odbył się 10 powiatowy konkurs języka niemieckiego. Do rywalizacji przystąpiło trzynaścioro uczniów

W Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza organizowany jest od 2006 r. Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Gimnazjalnych. W konkursie tym bierze udział najzdolniejsza młodzież Powiatu Szczycieńskiego, dla której język niemiecki jest nie tylko jednym z przedmiotów w szkole, ale stał się ich pasją.

W tym roku 5 marca odbył się jubileuszowy dziesiąty Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Gimnazjalnych. Aby uczcić ten szczytny jubileusz przygotowane zostały okolicznościowe podarunki wykonane przez młodzież Gimnazjum nr 1 pod kierunkiem pani Marioli Gollis. Ne zabrakło również pięknie przystrojonego tortu.

X Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego przebiegał pod patronatem Urzędu Miasta Szczytno – Burmistrza Miasta Szczytno Pani Danuty Górskiej.
W tym roku do konkursu zgłosiło się pięć szkół: Publiczne Gimnazjum w Pasymiu, Publiczne Gimnazjum im. M. Kopernika w Szymanach, Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie, Gimnazjum Sportowe z Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie oraz gospodarze Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczytnie.

Do rywalizacji przystąpiło trzynaścioro uczniów. Konkurs składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, rozwiązać test leksykalno-gramatyczny oraz ułożyć krótką wypowiedź ustną w języku niemieckim.

Prace sprawdzała bezstronna komisja, w skład której wchodzili nauczyciele języka niemieckiego: przewodnicząca p. mgr Renata Horodyska, członkowie p. dr Monika Welenc-Łojewska oraz p. mgr Anna Płoska.
Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Burmistrz Miasta Szczytno Panią Danutę Górską.

Drobne upominki dla uczestników ufundował Instytut Goethego w Warszawie.
Wśród laureatów znaleźli się:

I miejsce Olaf Grzegorz Remiszewski – Publiczne Gimnazjum w Pasymiu
II miejsce Michalina Archacka – Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Gimnazjum Sportowe
III miejsce Paulina Kęsicka – Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Gimnazjum Sportowe
Komisja przyznała też trzy wyróżnienia: Julia Wardęcka (Gimnazjum nr 1 w Szczytnie),
Kacper Chełstowski (Publiczne Gimnazjum w Pasymiu) i Kevin Kobyliński (Gimnazjum nr 2 z O I w Szczytnie).


  • NCK EtnoPolska2019
  • Letnie Granie 2018
  • Dziecięcy Zespół Wokalny
  • Pracownia tańca
  • Pracownia Muzyki Folkowej
  • Pracownia Rycerska
  • Pracownia plastyczna
  • Pracownia rzeźby